PREGLEDNICA VODNIŠKIH KATEGORIJ      
Vodniki PD IMP Ljubljana smo prostovoljni vodniki in smo dovolj strokovno usposobljeni za vodenje tur, ki jih razpisujemo v  letnem programu. Če je vodnik pripravnik v kategoriji ture, poskrbi še za prisotnost mentorja na turi.

Na željo udeležencev lahko organiziramo tudi zahtevnejše ture v ledeniški svet, kot so npr. Mont Blanc, Monte Rosa, Grossglockner, Elbrus, ..., vendar je v tem primeru treba zagotoviti ustrezno spremstvo gorskih vodnikov (poklicni vodniki, ki lahko vodijo vse kategorije), kar bi se pa precej poznalo pri ceni oziroma stroških na posameznega udeleženca.
KOPNE KATEGORIJE SNEŽNE KATEGORIJE TURNI SMUKI LEDENIŠKE TURE
A Lahke kopne ture
- L označene poti
- L neoznačene poti
vsi: Jalen, Kadiš, Kozjek, Pogačnik, Rutar, Seliškar, Stuchly; D Lahke snežne ture
- L označene poti
- L neoznačene poti
- zimsko markirane poti
- organizirani in varov
ani z. pohodi
Jalen, Kadiš,
Seliškar,
Stuchly;
G Lahki turni smuki
- L turni smuki
Kadiš I Lahke ledeniške ture
-  L neoznačene in delno
     označene poti po ledeniku
- L ledeniško brezpotje
- kombinirane poti (led in skala)

- Z turni smuki
-
B Zahtevne kopne ture
- Z in ZZ označene poti
- Z neoznačene poti
- L brezpotje
vsi: Jalen, Kadiš, Kozjek, Pogačnik, Rutar, Seliškar, Stuchly; E Zahtevne snežne ture
- Z označene poti
- Z neoznačene poti
- L in Z brezpotje
Kadiš,
Stuchly*
H Zahtevni turni smuki
- Z turni smuki
Kadiš J Ledeniški plezalni vzponi
- Z in ZZ neoznačene poti
- Z ledeniško brezpotje
- ZZ ledeniško brezpotje
- plezaln
i vzponi v ledu
-
C Zelo zahtevne kopne ture
- ZZ neoznačene poti
- Z brezpotje
Kadiš, Stuchly,
Jalen*
F Zimski plezalni vzponi
-ZZ označene poti
- ZZ neoznačene poti
- ZZ brezpotje
- plezalne smeri v snegu in ledu
- K Ledeniški turni smuki
- ledeniški turni smuki
-
Č Kopni plezalni vzponi
- plezalne smeri v kopni skali
- ZZ brezpotje
-
*opomba: z zvezdico označen vodnik je pripravnik v določeni kategoriji

  ŠTEVILO UDELEŽENCEV TURE NA ENEGA VODNIKA      
Spodnje tabele prikazujejo največje priporočeno število vodenih na enega vodnika. Vodnik se lahko po svoji presoji glede na trajanje ture, usposobljenost vodenih, karakteristike ture in druge razmere  odloči tudi za večje število vodenih, če to ne vpliva na varnost vodenja. V našem društvu se skušamo držati teh priporočil, zato imamo na težjih (ZZ) turah v programu vsaj po dva vodnika.
  VODNIK SAM                      
Kvalifikacija vodenih A B C D E F G H I K
B* B+
NEZNANI UDELEŽ. Brez izkušenj, popolni začetniki 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
nekaj izkušenj (do 10 krat na leto po ZZ poti) 5 2 2 4 2 1 2 2 2 1
zelo izkušeni (več kot 10 krat na leto po ZZ poti) 7 3 3 5 3 1 4 3 2 1
ZNANI UDELEŽENCI 7 4 3 3 5 3 1 4 3 2 1
  VSAJ DVA VODNIKA NA TURI                      
Kvalifikacija vodenih A B C D E F G H I K
B* B+
NEZNANI UDELEŽ. Brez izkušenj, popolni začetniki 6 2 1 3 1 1 1 1 1 1
nekaj izkušenj (do 10 krat na leto po ZZ poti) 8 5 3 5 2 1 3 2 2 1
zelo izkušeni (več kot 10 krat na leto po ZZ poti) 10 8 4 8 4 1 5 4 2 1
ZNANI UDELEŽENCI 14 8 4 4 8 4 1 5 4 2 1