PREDSTAVITEV VODNIKOV
       
vodnik: Urša Pogačnik
kontakt:
telefonska št. 031 866 484
 
email: upogacnik@gmail.com
kategorije: A,B
doseženi Vodnica PZS
nazivi v PZS:

 
telefonska št. 031 866 484

 
email: upogacnik@gmail.com