PREDSTAVITEV VODNIKOV    
       
vodnik:
 
Blaž Erjavc
 
 
kontakt:
kontakt: 040 720 252
erjavc.blaz@gmail.com
funkcije  
v PD:  
kategorije:  A
doseženi Doseženi nazivi v PZS: vodnik PZS
nazivi  
v PZS:  
druga član izvršnega odbora mladinske komisije (MK)
aktivnost: