ZAHTEVAza namenitev dela dohodnine za donacijo izopoljeni obrazec lahko pošljete na naslov Davčni urad Ljubljana,Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana
 ali date zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

OBRAZEC

 

podatki o davčnem zavezancu:

_____________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

 _________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

 

 

 

 

 

 

 

davčna številka

 __________________________

(pristojni davčni urad,izpostava)

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacijo

  

Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka

odst.  %

 

PLANINSKO DRUšTVO  IMP  Ljubljana

1

6

0

1

6

6

3

7

0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/Na __________________, dne______________         ________________________

                                                                                     Podpis zavezanca