UTRINKI  Z IZLETOV  2018

  PO DATUMU                                                        PO NAZIVU   

 

28.07.2018 Zadnjiški Vršač Naja Lili
14.07.2018 Zaotoški slapovi  Slavko Lily Naja
16.06.2018 Spodnje Bohinjske gore Lily Video

02.06.2018  STORŽIČ   
Lily
26.05.2018 GOLICA (1834 m)  Slavko  Lily Video

29.05.2018 Dan planincev PD IMP v Mostecu
14.04.2018 Veliko Kozje Slavko
08.04.2018 KLJUČ  Slavko
02.04.2018
NANOS 
10.03.2018 PARTIZANSKI VRH (Sveta planina) (1011 m)
24.02.2018 Bašeljski vrh,
17.02.2018 SANKANJE NA VELIKI PLANINI
27.01.2018 PALEC
19.01.2018 Občni zbor 2018
13.01.2018 Vremščica  Slavko  Naja  Lily
06.01.2018
Veliki Rogatec

  24.02.2018 Bašeljski vrh,
29.05.2018 Dan planincev PD IMP v Mostecu
26.05.2018 GOLICA (1834 m)  Slavko  Lily Video
08.04.2018 KLJUČ  Slavko
02.04.2018
NANOS 
19.01.2018 Občni zbor 2018
27.01.2018 PALEC
10.03.2018 PARTIZANSKI VRH (Sveta planina) (1011 m)
17.02.2018 SANKANJE NA VELIKI PLANINI
16.06.2018 Spodnje Bohinjske gore Lily Video
02.06.2018  STORŽIČ    Lily
06.01.2018 Veliki Rogatec
14.04.2018 Veliko Kozje
Slavko
13.01.2018 Vremščica  Slavko  Naja  Lily

14.07.2018 Zaotoški slapovi  Slavko Lily Naja
28.07.2018 Zadnjiški Vršač Naja Lili

  IZLET I IZVEN PLANA 2018


10.04.2018 Kmetija Klančnik
 
10.04.2018 Kmetija Klančnik