UTRINKI  Z IZLETOV  2019

  PO DATUMU                                                        PO NAZIVU   

08.10.2019 Markiranje ( Dragomer, Debeli hrib,Strmca),
06.10.2019 Peca,

21.09.2019 TRAVNIK,  Naja Lily
04.09.2019 Veliki Koritnik /Trogkofel,
31.08.2019 Škednjovec
17.08.2019 Vrh Kopice,  
09.08.2019 Skupaj v visokogorje 
20.07.2019 SOŠKA POT,  Naja Slavko Lily
06.07.2019 KREVL    Slavko  Naja Lily
29.06.2019 LOGARSKA DOLINA Slavko Naja
25.06.2019 OJSTRICA  Naja  Lily
01.06.2019 Ciprnik
25.05.2019 VRH KORENA 
29.05.2019 Dan planincev PD IMP v Mostecu,
27.04.2019 Babno  polje
22.04.2019 Kopitnik
07.04.2019 Ključ,
31.03.2019 Tolsti vrh - Dobravlje
10.03.2019 Bevkov vrh Slavko  Lily
02.03.2019 Lučki Dedec FOTO LILY
23.02.2019 Slivnica
26.01.2019 Raduha,  Lily
13.012019 Malo in veliko Kladivo 2094m  Z  Naja 
Lily
  27.04.2019 Babno  polje
10.03.2019 Bevkov vrh Slavko  Lily
01.06.2019 Ciprnik
29.05.2019 Dan planincev PD IMP v Mostecu,
07.04.2019 Ključ,
22.04.2019 Kopitnik
06.07.2019 KREVL    Slavko  Naja Lily
29.06.2019 LOGARSKA DOLINA Slavko Naja
02.03.2019 Lučki Dedec FOTO LILY
13.01.2019 Malo in veliko Kladivo 2094m  Z    Naja  Lily
08.10.2019
Markiranje ( Dragomer, Debeli hrib,Strmca),
25.06.2019 OJSTRICA  Naja  Lily
06.10.2019 Peca,
26.01.2019 Raduha,  Lily
09.08.2019 Skupaj v visokogorje 
23.02.2019 Slivnica
31.08.2019 Škednjovec
20.07.2019 SOŠKA POT,  Naja Slavko Lily
31.03.2019 Tolsti vrh - Dobravlje
21.09.2019 TRAVNIK,  Naja Lily
04.09.2019 Veliki Koritnik /Trogkofel
17.08.2019 Vrh Kopice,
25.05.2019 VRH KORENA

 

  IZLET I IZVEN PLANA 2019

13.09.2019 Ogradi
20.08.2019 Zgornje avstrijška jezera
15.08.2019
Vrh Korena
07.06.2019 Koralpe (Golica)-Košenjak, 
11.05.2019 Gora Sv. Lovrenc  
10.05.2019 Labotska dolina
17.04.2019 Istrski podmoli  Slavko  Naja
16.03.2019 Kotel  Slavko  Lily
02.03.2018 PO JURČIČEVI POTI
16.02.2019 Zelenjak, Lily
09.02.2019 Viševnik, Lily
  11.05.2019 Gora Sv. Lovrenc
17.04.2019 Istrski podmoli  Slavko  Naja
16.03.2019 Kotel  Slavko  Lily
07.06.2019 Koralpe (Golica)-Košenjak,
10.05.2019 Labotska dolina
13.09.2019
Ogradi
02.03.2018 PO JURČIČEVI POTI
09.02.2019 Viševnik, Lily
15.08.2019
Vrh Koren
16.02.2019 Zelenjak,
Lily
20.08.2019 Zgornje avstrijška jezera