UTRINKI  Z IZLETOV  2019

  PO DATUMU                                                        PO NAZIVU   

01.06.2019 Ciprnik
25.05.2019 VRH KORENA
 
29.05.2019
Dan planincev PD IMP v Mostecu,
27.04.2019 Babno  polje
22.04.2019 Kopitnik
07.04.2019 Ključ,
31.03.2019 Tolsti vrh - Dobravlje
10.03.2019 Bevkov vrh Slavko  Lily
02.03.2019 Lučki Dedec FOTO LILY
23.02.2019 Slivnica
26.01.2019 Raduha,  Lily
13.012019 Malo in veliko Kladivo 2094m  Z  Naja  Lily
  27.04.2019 Babno  polje
10.03.2019 Bevkov vrh Slavko  Lily
01.06.2019 Ciprnik
29.05.2019 Dan planincev PD IMP v Mostecu,
07.04.2019 Ključ,
22.04.2019 Kopitnik
02.03.2019 Lučki Dedec FOTO LILY
13.01.2019 Malo in veliko Kladivo 2094m  Z    Naja  Lily
26.01.2019 Raduha,  Lily
23.02.2019 Slivnica
31.03.2019 Tolsti vrh - Dobravlje
25.05.2019 VRH KORENA

 

  IZLET I IZVEN PLANA 2019

11.05.2019 Gora Sv. Lovrenc  
10.05.2019
Labotska dolina
17.04.2019 Istrski podmoli  Slavko 
Naja
16.03.2019 Kotel  Slavko  Lily
02.03.2018 PO JURČIČEVI POTI
16.02.2019 Zelenjak,
Lily
09.02.2019 Viševnik, Lily
  11.05.2019 Gora Sv. Lovrenc
17.04.2019 Istrski podmoli  Slavko 
Naja
16.03.2019 Kotel  Slavko  Lily
10.05.2019
Labotska dolina
02.03.2018 PO JURČIČEVI POTI
09.02.2019 Viševnik, Lily
16.02.2019 Zelenjak,
Lily