VODNIŠKI ODSEK PD IMP LJUBLJANA

 

Na prvi in ustanovni seji, ki je bila 9. 4. 2010 v Črnučah, so se zbrali vsi registrirani vodniki (VPZS) in soglasno ustanovili Vodniški odsek PD IMP Ljubljana (VO). Namen odseka je uskladiti delo vodnikov, poleg tega pa malo drugače zagrabiti stvari, da bodo naše delo bolj pestro, kakovostno pa tudi bolj varno. Člani VO so vsi aktivni vodniki PD IMP Ljubljana. Za načelnika VO je bil izvoljen dosedanji vodja vodnikov Andrej Stuchly. Odsek se bo redno sestajal dvakrat letno na spomladanski in jesenski seji, po potrebi pa tudi izredno. Naše delo na začetku predstavljata dve stvari:

-        uskladitev pravil v obliki Pravilnika VO PD IMP Ljubljana, ki bo osnova za naše delo.

-        organizacija in izvedba usposabljanja za člane PD IMP Ljubljana (več v nadaljevanju)

Pri tem pa je še ena za vse člane in udeležence tur pomembna novica s seje VO: V skladu s predlogi in mnenjem vseh vodnikov, ki vodijo tudi pozimi, je VO soglasno sprejel naslednji sklep:

»Od zimske sezone 2010/2011 naprej bo t.i. plazovni trojček (žolna, sonda in lopata) del obvezne tehnične opreme vsakega udeleženca na zimskih turah in turah v zimskih razmerah. Zahteva po taki opremi bo glede na značaj ture navedena v razpisu posamezne ture.«

Glede nabave opreme (plazovni trojček) se bomo tudi tokrat skušali organizirati in pri tem dobiti spet kakšen dober popust. Več in formacij o tem pa na usposabljanju.

 

Vodniki smo zdaj torej združeni v vodniški odsek, ki je začel s polno paro. Na tem mestu bo potekalo obveščanje članov PD IMP Ljubljana o delu VO in vodnikov. Preureditev spletne strani VO je v pripravi tako, da bodo stvari kmalu bolj pregledne. Hvala za razumevanje, in se vidimo...

 

Lep pozdrav

 

Načelnik VO PD IMP Ljubljana

Andrej Stuchly

 

 PREDSTAVITEV VODNIKOV
 

Andrej Stuchly
Gašper Jalen
Ines Rutar
Janez Seliškar
Katja Kadiš
Urša Kozjek
Urša Pogačnik
Blaž Erjavc
Neža Erjavc

 

 

ZIMSKE TURE